Atlanta switch

Attribute:

Atlanta switch 1คอตตอน ราคา 470 บาท

Share

Categories : cigaratte

Share

Atlanta switch (1 คอตตอน)

Total  : 1 คอตตอน /10 ซองบรรจุ 20 ม้วน

Nicotine : 0.1mg

Country : Vietnum
Brand  : Atlanta

ATLANTA SWITCH บุหรี่แดงรสร้อน แต่มีความแปลกตรงที่มีเม็บีบเย็นมาเพิ่ม อยากได้รสร้อนก็ไม่ต้องบีบ อยากเปลี่ยนบรรยากาศก็บีบเม็ดบีบแล้วจะมีความเย็นเพิ่มเข้ามา ทำให้เป็นแดงร้อนแต่มีความเย็นนิดๆ 

Powered by MakeWebEasy.com