Camel Filter

Attribute:

บุหรี่ Camel Filter 1คอตตอน ราคา 600 บาท

Share

Categories : cigaratte

Share

บุหรี่ Camel Filter(1 คอตตอน)


Total  : 1 คอตตอน /10 ซองบรรจุ 20 ม้วน


Nicotine : 0.1mg


Country : USA


Brand  : Camel


Camel Filter: เป็นบุหรี่ชื่อดังระดับโลกจาก American ซึ่งเป็นที่นิยมและรู้จักกันมาอย่างยาวนาน โดยแบรนด์ Camel ถือกำเนิดขึ้นในปี 1913

Powered by MakeWebEasy.com