Caster Symphonic 5

Attribute:

บุหรี่ Caster Symphonic 5 1คอตตอน ราคา 800 บาท

Share

Categories : cigaratte

Share

บุหรี่ Caster Symphonic 5 (กลิ่นวนิลา) (1 คอตตอน)


Total  : 1 คอตตอน /10 ซองบรรจุ 20 ม้วน

Tar : 5mg


Nicotine : 0.4mg


Country : -


Brand  : Capital

Caster Symphonic 5 : เป็นบุหรี่กลิ่นวนิลาสายเลือดซามูไร ที่เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ซึ่งมีความนิ่มนุ่มนวล สบายคอ กับรสและกลิ่นอายของวนิลา

Powered by MakeWebEasy.com