MU Frosty Double Menthol

Attribute:

บุหรี่ MU Frosty Double Menthol 1 คอตตอน ราคา 680 บาท

Share

Categories : cigaratte

Share

บุหรี่ MU Frosty Double Menthol


Total  : 1 คอตตอน /10 ซอง บรรจุ 20 มวน/ซอง


Nicotine :-


Country : ฮ่องกง


Brand  : MU

MU Frosty Double Menthol : เป็นบุหรี่จากเกาะฮ่องกงที่ชื่อเสียงมาก 


Powered by MakeWebEasy.com